Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "Lead" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1967 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1978 Warning: Undefined array key "Publiczny" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1982 Warning: Undefined array key "DUp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1983 Warning: Undefined array key "DZp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1984 Warning: Undefined array key "DRp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1985 Warning: Undefined array key "Opis" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1986 Warning: Undefined array key "Rozstrzygniety" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1987 Warning: Undefined array key "Kontakt" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1988 Warning: Undefined variable $publ1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 2000

Struktura organizacyjna:

1. Dyrektor Teatru zarządza Teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

2. W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m. st. Warszawy.

3. Prezydent m. st. Warszawy może powierzyć zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub osobie prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

4. Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy nie więcej niż dwóch zastępców dyrektora.

5. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor. Powołanie zastępcy dyrektora wymaga zasięgnięcia opinii Prezydenta m. st. Warszawy.

6. Przy Teatrze może działać Rada Artystyczno-Programowa jako ciało opiniodawcze, doradcze i konsultacyjne Dyrektora.

7. Radę Artystyczno-Programową powołuje Dyrektor.

8. Dyrektor określa liczbę członków Rady Artystyczno-Programowej.

9. Członków Rady Artystyczno-Programowej powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń twórców działających w Teatrze.

10. Rada Artystyczno-Programowa działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Dyrektora.

 
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $nr_prg in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/php/licencja.php on line 128
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019
Dokument oglądany razy: 1 706
Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 05.12.2019, 00:25
Wydruk ze strony: bip.teatrochoty.pl z dnia: 01.10.2023 00:57:20
www.MegaBIP.pl