A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Ogrganizacja

  Organizacja:

  1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

  2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

  3. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Juralewicz
  Publikacja dnia: 25.06.2015
  Podpisał: Krzysztof Juralewicz
  Dokument z dnia: 25.06.2015
  Dokument oglądany razy: 1123
MegaBIP free (2.09)