A
AA
AAA
A
A
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Nazwa
Nazwa
BIP.gov.pl

  Przedmiot działalności

  Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

  1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji, w tym:

  a) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień w siedzibie Teatru,
  b) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju,
  c) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
  d) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

  2) prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i parateatralnych;

  3) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teatru, w tym:

  a) prowadzenie działalności konsultacyjno-instruktażowej dla amatorskiego ruchu teatralnego,
  b) prowadzenie działalności z zakresu pedagogiki teatralnej i kulturalnej,
  c) prowadzenie ogniska teatralnego,
  d) prowadzenie działalności warsztatowej;

  4) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu i ochronie kultury oraz upowszechnianiu i promocji w dziedzinie teatru i kultury, w tym:

  a) organizowanie przeglądów sztuki teatralnej i festiwali,
  b) organizowanie konkursów teatralnych,
  c) organizowanie spotkań, seminariów i innych imprez kulturalnych,
  d) współpracę z lokalnymi podmiotami i mieszkańcami;

  5) współpraca z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury, w szczególności z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz innymi podmiotami działających w dziedzinie kultury, a także z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami w dziedzinie kultury;

  6) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;

  7) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Juralewicz
  Publikacja dnia: 25.06.2015
  Podpisał: Krzysztof Juralewicz
  Dokument z dnia: 25.06.2015
  Dokument oglądany razy: 1178
MegaBIP free (2.09)