Organizacja:

1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


Teatr Ochoty dokonał aktualizacji Kodeksu Etyki oraz przyjął Politykę Antykorupcyjną i Politykę Gościnności. Z dokumentami można zapoznać się poprzez kliknięcie w poniższe załączniki.

Kodeks Etyki Teatru Ochoty

Polityka Antykorupcyjna Teatru Ochoty

Polityka Gościnności Teatru Ochoty


Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 25.10.2021, 15:59
Dokument oglądany razy: 1 230
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019