Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 73 BIP Teatr Ochoty - Zasady funkcjonowania
Warning: Undefined array key "ccc" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1787
Warning: Undefined variable $id1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/php/licencja.php on line 70 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $bisearch_form3 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 952
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "Lead" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 547 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 558 Warning: Undefined array key "Numer" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 561 Warning: Undefined array key "Publiczny" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 562 Warning: Undefined array key "DUp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 563 Warning: Undefined array key "DZp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 564 Warning: Undefined array key "DRp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 565 Warning: Undefined array key "Opis" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 566 Warning: Undefined array key "Rozstrzygniety" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 567 Warning: Undefined array key "Kontakt" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 568 Warning: Undefined array key "Uwagi" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 569 Warning: Undefined variable $publ1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 585

Organizacja:

1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.


Teatr Ochoty dokonał aktualizacji Kodeksu Etyki oraz przyjął Politykę Antykorupcyjną i Politykę Gościnności. Z dokumentami można zapoznać się poprzez kliknięcie w poniższe załączniki.

Kodeks Etyki Teatru Ochoty

Polityka Antykorupcyjna Teatru Ochoty

Polityka Gościnności Teatru Ochoty


Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 25.10.2021, 15:59
Dokument oglądany razy: 873
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019Warning: Undefined variable $id1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/php/licencja.php on line 70 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77