Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 73 BIP Teatr Ochoty - Status prawny
Warning: Undefined array key "ccc" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 1787
Warning: Undefined variable $id1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/php/licencja.php on line 70 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $bisearch_form3 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 952
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "Lead" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 547 Warning: Undefined array key "DOA" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 558 Warning: Undefined array key "Numer" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 561 Warning: Undefined array key "Publiczny" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 562 Warning: Undefined array key "DUp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 563 Warning: Undefined array key "DZp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 564 Warning: Undefined array key "DRp" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 565 Warning: Undefined array key "Opis" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 566 Warning: Undefined array key "Rozstrzygniety" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 567 Warning: Undefined array key "Kontakt" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 568 Warning: Undefined array key "Uwagi" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 569 Warning: Undefined variable $publ1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/linkos.php on line 585

Teatr Ochoty - im. Haliny i Jana Machulskich jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną i samodzielnie gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy, o numerze RIA 152/85 z dnia 25 listopada 1985 roku.

Organizatorem Teatru jest m. st. Warszawa. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m. st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Siedzibą Teatru jest Warszawa.

Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

 Podstawa prawna działalności:

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406);

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 142 z późn. zm.);

- ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. nr 41, poz. 361 z późn. zm.);

- statutu ustanowionego uchwałą nr XXXVIII/990/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 roku.

Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77
Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 06.04.2022, 14:28
Dokument oglądany razy: 710
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 06.04.2022Warning: Undefined variable $id1 in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/php/licencja.php on line 70 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined array key "select_table" in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 9 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77 Warning: Undefined variable $rewrite in /usr/home/jak-sen/domains/bip.teatrochoty.pl/public_html/edytor/open/id.php on line 77