Organizacja:

1. Działalność Teatru organizowana jest w oparciu o sezon artystyczny, na który ustala się plan repertuarowy.

2. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września, a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

3. Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m. st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 05.12.2019, 00:51
Dokument oglądany razy: 672
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019