To jest archiwalna wersja strony z dnia 05.12.2019, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu:

Przedmiot działalności

Zakres działalności Teatru obejmuje w szczególności:

1) przygotowywanie i prezentowanie przedstawień teatralnych samodzielnie lub w koprodukcji, w tym:

a) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień w siedzibie Teatru,
b) przygotowywanie i prezentowanie własnych przedstawień poza siedzibą Teatru, w tym również poza granicami kraju,
c) realizacja różnorodnych form teatralnych oraz interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych,
d) udział w krajowych i międzynarodowych festiwalach i imprezach kulturalnych;

2) prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i parateatralnych;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej w dziedzinie teatru, w tym:

a) prowadzenie działalności konsultacyjno-instruktażowej dla amatorskiego ruchu teatralnego,
b) prowadzenie działalności z zakresu pedagogiki teatralnej i kulturalnej,
c) prowadzenie ogniska teatralnego,
d) prowadzenie działalności warsztatowej;

4) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu i ochronie kultury oraz upowszechnianiu i promocji w dziedzinie teatru i kultury, w tym:

a) organizowanie przeglądów sztuki teatralnej i festiwali,
b) organizowanie konkursów teatralnych,
c) organizowanie spotkań, seminariów i innych imprez kulturalnych,
d) współpracę z lokalnymi podmiotami i mieszkańcami;

5) współpraca z innymi instytucjami artystycznymi i instytucjami kultury, w szczególności z organizacjami społecznymi, fundacjami, ośrodkami naukowymi, organizacjami pozarządowymi, organizatorami festiwali i kongresów oraz innymi podmiotami działających w dziedzinie kultury, a także z twórcami, wykonawcami oraz innymi specjalistami w dziedzinie kultury;

6) archiwizacja działalności kulturalnej i artystycznej oraz zarządzanie archiwum;

7) prowadzenie innej działalności polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Opublikował: Krzysztof Juralewicz
Publikacja dnia: 05.12.2019, 00:53
Dokument oglądany razy: 1 693
Podpisał: Krzysztof Juralewicz
Dokument z dnia: 05.12.2019